Change language: Deutsch
Teilen:

Chatkontrollera: Slutet för privat digital kommunikation

Allgemein

Slutet för privat digital kommunikation

EU har för avsikt att alla privata chatt-meddelanden och email automatiskt genomsöks efter misstänkt innehåll – utan undantag och utan föregående misstanke. Syftet sägs vara att hitta barnpornografi och straffa personerna bakom den. Konsekvensen skulle dock innebära slutet för möjligheten till privat digital kommunikation.

2020 föreslog EU-kommissionen en “tillfällig” lag som ska tillåta företag som Facebook och Google att söka igenom alla meddelanden (t.ex. chatt eller email) som de förmedlar, i syfte att hitta grooming eller barnpornografi. Poängen är att tillåta dessa företag använda felbenägen “artificiell intelligens” i en helt automatiserad process. Om algoritmen klassificerar ett meddelande som misstänkt kommer dess innehåll och metadata automatiskt, utan mänsklig granskning, att skickas till en privat amerikansk organisation och därifrån vidare till polismyndigheter runt om i världen. De rapporterade användarna informeras dock inte.

Vissa amerikanska tjänsteleverantörer – som GMail och Outlook – har redan denna process på plats. Genom en andra lag vill EU-kommissionen inte bara tillåta denna typ av automatisk övervakning av privat kommunikation, utan också tvinga alla leverantörer av chatt, meddelanden och email att massövervaka sina användare.

 

Hur påverkar detta dig?

 • Alla dina chatt-konversationer och email kommer automatiskt att sökas igenom efter misstänkt innehåll. Ingenting får vara hemligt eller privat. Ingen domstolsprövning eller konkret misstanke föregår övervakningen av din kommunikation. Den sker automatiskt, alltid.
 • Om algoritmernna klassificerar innehållet i ett meddelande som misstänkt kommer dina privata och/eller intima foton att granskas av anställda och konsulter vid internationella företag och polismyndigheter. Dina privata nakenbilder kan tittas på och förvaltas av okända människor, i vilkas händer dessa foton inte är säkra.
 • Flört och sexting kan läsas av anställda och konsulter vid internationella företag och polismyndigheter, eftersom de algoritmer som automatiskt ska leta efter grooming är väldigt felbenägna och, framför allt, kontinuerligt rapporterar oskyldigas intima konversationer.
 • Du kan bli falskt rapporterad och utredd för misstänkt spridning av barnpornografiskt material. Filtren för automatisk granskning av meddelanden är till exempel kända för att flagga helt legala semesterbilder på barn som roar sig på stranden. Enligt schweizisk federal polis är 90% av de automatiska rapporter som de tar emot grundlösa. Av alla polisutredningar i Tyskland gällande innehav av barnpornografi riktas 40% mot minderåriga.
 • På nästa utlandssemester kan du stöta på stora problem. Automatiska rapporter om dig kan ha lämnats över till andra länder som saknar effektivt dataskydd, exempelvis USA.
 • Underrättelsetjänster eller hackers möjlighet att spionera på dina privata meddelanden och email blir större. Dörren öppnas för alla med de tekniska möjligheterna att komma åt dina meddelanden att spionera på dig, när säker kryptering tas bort från kommunikationstjänster för att kunna övervaka dina meddelanden.
 • Detta är bara början. När väl tekniken för kontinuerlig kontroll och massövervakning av chatt-meddelanden är på plats kommer den vara enkel att använda för många olika syften. Vem garanterar att dessa automatiskt anklagande maskiner i framtiden inte kommer användas mer generellt på våra telefoner och datorer för att granska allting vi skriver, alltid, var vi än är?

Klicka här för fler argument mot kontroll av meddelanden.

Klicka här för att få veta vad du kan göra för att skydda rätten till privat kommunikation

 

Tidslinje

Trilogförhandlingar mellan EU-parlamentet och EU:s regeringar pågår nu tillsammans med EU-kommissionen. Här kan du ta del av de tre institutionernas förhandlingspositioner (Engelsk). Barnskyddsorganisationer utöver massivt tryck. Alla grupper i EU-parlamentet är för massövervakning och kontroll av kommunikation, utom de gröna och vänstern. Första lagförslaget kan komma att antas redan i mars.

I april planerar EU-kommissionen att lansera sitt andra lagförslag; att alla leverantörer av kommunikationstjänster kontinuerligt ska övervaka alla sina användares meddelanden.

Enligt praxis från EU-domstolen är permanent och genomgående automatisk granskning av privat kommunikation ett brott mot våra grundläggande rättigheter och förbjudet (paragraf 177). Därför har EU-parlamentariker Patrick Breyer lämnat in ett klagomål till dataskyddsmyndigheter för de amerikanska företagen Facebook och Googles brott mot GDPR (dataskyddsförordningen).

Kommande datum (to be confirmed)

 • 14 januari 2021: Intern teknisk förhandling för EU-parlamentet
 • 15 januari 2021: Teknisk förhandling mellan rådet, kommissionen och parlamentet (teknisk trilog)
 • 18 januari 2021: Möte med skuggrapportörerna i EU-parlamentet
 • 19 januari 2021: Intern teknisk förhandling för EU-parlamentet
 • 20 januari 2021: Teknisk förhandling mellan rådet, kommissionen och parlamentet (teknisk trilog)
 • 25 januari 2021: Möte med skuggrapportörerna i EU-parlamentet
 • 1 februari 2021: Intern teknisk förhandling för EU-parlamentet
 • 5 februari 2021: Intern teknisk förhandilng för EU-parlamentet
 • 22 februari 2021: Möte med skuggrapportörerna i EU-parlamentet
 • 23 februar 2021: Andra Trilogförhandlingar mellan rådet, kommissionen och parlamentet (politisk trilog)
 • 26 februari 2021: Intern teknisk förhandilng för EU-parlamentet
 • Troligen i tidig mars 2021: Omröstning i EU-parlamentet
 • Troligen i april 2021: Omröstning i EU-parlamentet
 • Troligen i maj 2021: Förslag från kommissionen om tvång på kontroll och massövervakning av chatt-kommunikation

Vad du kan göra

 • Prata om det! Informera andra om farorna med kontroll av kommunikation. Här kan du hitta tweet-mallar, delningsbilder och videor (Engelsk). Du kan såklart också göra dina egna bilder och videor. [[Dela information]]
 • Skapa uppmärksamhet på sociala media! Du kan använda denna tweet-mall (Engelsk). Använd hashtaggarna #chatcontrol och #secrecyofcorrespondence. [[Dela tweets]]
 • Hör av dig till dina representanter i EU-parlamentet! Med ett klick på din representants namn kan du skicka ett förberett meddelande (Engelsk) till förhandlarna Birgit SIPPEL (GER, Social Democrats), Sophia IN’T VELD (ENG, Renew Liberals), Annalisa TARDINO (ENG, ID), Patrick BREYER (GER, Greens/EFA), Jadwiga WISNIEWSKA (ENG, ECR) och Cornelia ERNST (GER, GUE/NGL). Erfarenhet visar dock att individuellt skrivna meddelanden har mer effekt.
 • Kontakta din regerings permanenta representation. EU:s regeringar förhandlar med EU-parlamentet.
 • Skapa media-uppmärksamhet! Än så länge är det väldigt få medier som rapporterar om EU:s massövervakningsplaner. Hör av dig till tidningar och be dem att täcka ämnet.
 • Fråga dina leverantörer av meddelanden, chatt och email! Undvik GMail, Facebook Messenger, Outlook.com och X-Box, där automatiserad kontroll av kommunikation redan förekommer. Fråga dina leverantörer av meddelanden, chatt och email ifall de redan övervakar all kommunikation eller ifall de planerar att göra det.

Mer information och argument

 • Alla medborgare behandlas som misstänkta för grova brott, trots att ingen misstanke finns. Filter kontrollerar alla meddelanden, utan undantag. Ingen domare måste ha godkänt övervakningen – till skillnad från i den analoga världen där privat kommunikation är skyddad. Enligt EU-domstolen är permanent och automatisk granskning av privat kommunikation ett brott mot våra grundläggande rättigheter (fall C-511/28, paragraf 192). Oavsett så planerar EU nu att lagstifta om krav på detta. För domstolarna kan det ta flera år att riva upp lagen. Vi behöver därför förhindra lagen från att antas i första steget.
 • Skyddet för privat digital kommunikation uppoffras. Användare av meddelande-, chatt- och emailtjänster riskerar att deras privata meddelanden läses och granskas. Känsliga foton och text kan vidarebefordras till okända organisationer i olika länder där de kan hamna i fel händer. Som exempel har anställda på NSA tidigare skickat runt nakenbilder bland varandra, enligt rapporter.
 • Urskillningslös kontroll av meddelanden anklagar hundratals oskyldiga varje dag. Enligt schweizisk federal polis är 90% av automatiskt inskickade rapporter grundlösa; de innehåller t.ex. harmlösa semesterbilder med barnfamiljer på stranden.
 • Säkert krypterad kommunikation hotas. Fram tills nu har säkert krypterade meddelanden inte kunnat genomsökas och övervakas av automatiska filter. För att ändra det – om genomsökning blir obligatorisk – kommer bakdörrar behöva byggas in i krypteringsmjukvara. Så fort det görs kan vem som helst använda dessa bakdörrar, till exempel utländska underrättelsetjänster och kriminella. Privat kommunikation, affärshemligheter och statshemligheter skulle bli tillgängliga. Säker kryptering är ett måste för att skydda minoriteter, demokrati-aktivister, journalister med flera.
 • Rättsväsendet privatiseras. I framtiden kommer privata företag som Microsoft, Google och Facebook kontrollera algoritmerna som avgör ifall någon misstänks för brott eller inte. Den föreslagna lagen innehåller inga transparenskrav på de algoritmer som används. I en rättsstat ska utredning av brott höra till rättsväsendet.
 • Urskillningslös kontroll av meddelanden skapar en praxis och öppnar dörrarna för mer övervakning. Att nyttja teknik för att automatiskt granska all digital kommunikation är farligt; samma teknik kan väldigt enkelt användas för andra syften i framtiden, bland annat upphovsrättsintrång, drogbruk eller “skadligt innehåll”. I auktoritära stater kan sådan teknik användas för att identifiera och arrestera dissidenter och demokrati-aktivister. När väl tekniken är på plats, finns ingen väg tillbaka.
 • Den tillfälliga lagstiftningen som först lagts på bordet är ineffektiv. Tvärtemot det uttalade syftet kommer lagen inte tillåta Facebook med flera att fortsätta sin massövervakning av privat kommunikation. Den föreslagna lagen begränsar ePrivacy-direktivet, men inte GDPR. Eftersom övervakningen av privat kommunikation saknar rättslig grund och är oproportionerlig kommer den fortsätta bryta mot GDPR. Patrick Breyer har lämnat in klagomål till den irländska dataskyddsmyndihgeten för att få detta förtydligat.

Varför kontroll av meddelanden skadar barn

Företrädare hävdar att massövervakning och kontroll av allas kommunikation förenklar utredning av sexuella brott mot barn. Detta är dock ett kontroversiellt påstående, även bland offer för sexuellt utnyttjande. Faktum är att kontroll av meddelanden kan skada offer och potentiella offer för sexuellt utnyttjande:

 1. Trygga miljöer förstörs. Offer för sexuellt våld har särskilda behov av att kunna kommunicera tryggt och säkert, bland annat för att söka råd och stöd hos varandra eller terapeuter/advokater. Att introducera kontinuerlig massövervakning av deras kommunikation förstör möjligheten till trygg kommunikation för dem.
 2. Barn kriminaliseras. Särskilt unga personer delar ofta intima inspelningar med varandra (sexting). Med kontroll av meddelanden på plats kan deras foton, texter och bilder hamna i utredares händer. Tysk statistik visar att 40% av alla utredningar för barnpornografi riktas mot barn.
 3. Massövervakning och analys av meddelanden begränsar inte spridningen av illegalt material, utan gör det svårare att utreda sexualbrott mot barn. Det uppmuntrar förövare att gå under jorden och använda privata, krypterade servrar som kan vara omöjliga att upptäcka och genskjuta. Även i öppna kanaler förhindrar uppenbarligen inte realtidsövervakning av meddelanden spridningen av barnpornografi, vilket visas av de ständigt ökande mängderna med rapporter som skickas av dessa system redan nu.

 

Dokument från lagstiftningsprocessen

 

Kritiska kommentarer och vidare läsning (Engelsk)

Kommentare

0 Kommentare

Kommentar schreiben:

Alle Angaben sind freiwillig. Die Email-Adresse wird nicht veröffentlicht.